Bij uw eigen huisarts krijgt u een CRP sneltest, via een vingerprik. Uw huisarts kan zo bepalen of de ‘CRP-waarde’ (een eiwit) in uw bloed verhoogd is, wat kan wijzen op een ontsteking. Bij gezonde mensen (zonder ontstekingen) is de CRP-waarde in het bloed meestal lager dan 5 mg/l.

Bij bacteriele infecties zal in het algemeen de CRP concentratie in het bloed sterk toenemen terwijl er tijdens een virale infectie slechts een kleine tot geringe toename in concentratie gevonden wordt. 

Voordelen van de CRP sneltest:

  • Snelle test, binnen enkele minuten een resultaat
  • Minder belasting voor de patient
  • Bloedafname d.m.v. vingerprik
  • Snellere diagnose

De kosten voor deze CRP sneltest is ca. 14 euro voor de patient.